27 EYLÜL 2019 CUMA
08:30 – 09:20 KAYIT
09:20 – 09:30 Açılış Konuşmaları Hakan Gündüz (Dekan)
İsmail Cinel (Başhekim)
Beste Atasoy (Sempozyum Başkanı)
I. OTURUM
DAVETLİ KONUŞMALAR
Oturum Başkanları: Sedat Turkan, Meriç Şengöz
09:30 – 09:55 Endüstri 4.0 Onkolojiye Neler Getiriyor? Bahadır Güllüoğlu
09:55 – 10:20 Gelişen Teknolojiler Radyasyon Onkolojisine Neler Getiriyor? Kaan Oysul
10:20 – 10:30 Tartışma
10:30 – 10:40 KAHVE MOLASI
II. OTURUM
BİYOLOJİDEN KLİNİĞE
Oturum Başkanları: Gökhan Özyiğit, Nuran Şenel Beşe
10:40 – 11:05 Nüks Eden Tümörün Biyolojisi: Her Nüks Yeni ve Başka Bir Tümör mü? Hüseyin Baloğlu
11:05 – 11:30 Radyobiyoloji Gözüyle Reirradyasyon: Normal Doku Ne Diyor? Serra Kamer
11:30 – 11:55 Klinisyen Bakışı: Reirradyasyon Kararı Nasıl Verilmeli? Banu Atalar
11:55 – 12:00 Soru Cevap
12:00 – 12:30

Aktif Beslenme Desteği Radyoterapide Fark Yaratır
Oturum Başkanı: Beste Atasoy
Konuşmacı: Esra Kaytan Sağlam

12:30 – 13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
13:00 – 13:15 Akılcı İlaç Kullanımı  Züleyha Akgün 
III. OTURUM
RADYOFİZİK VE PALYASYON
Oturum Başkanları: Öznur Şenkesen, Zeynep Özen
13:15 – 13:35 Radyofizik Gözüyle Reirradyasyon Evren Ozan Göksel
13:35 – 13:55 Reirradyasyon için Tedavi Tekniği ve Planlama Önerileri Cemile Ceylan
13:55 – 14:00 Soru Cevap
Oturum Başkanları: İlknur Alsan Çetin, Ayşe Nur Demiral
14:00 – 14:20 Kemik Metastazlarında Reirradyasyon Gül Alço
14:20 – 14:40 Beyin Metastazlarinda Reirradyasyon Didem Çolpan Öksüz
14:40 – 14:50 Soru Cevap
14:50 – 15:00 KAHVE MOLASI
IV. OTURUM
SANTRAL SİNİR SİSTEMİ TÜMÖRLERİ
Oturum Başkanları: Ufuk Abacıoğlu, Ömer Uzel
15:00 – 15:20 Kanıtlar Işığında Santal Sinir Sistemi Tümörlerinde Reirradyasyon Petek Erpolat
15:20 – 15:40 SSS’de Geç Etkiler Açısından Reirradyasyon Serap Akyürek
15:40 – 15:45 Soru Cevap
15:45 – 16:15 Örnekler Üzerinden Hedef Hacim, Doz, Plan Önerileri Hale Çağlar
16:15 – 16:25 KAHVE MOLASI
V. OTURUM
SERBEST BİLDİRİLER
Oturum Başkanları: Zerrin Özgen, Yasemin Bölükbaş
16:25 – 17:30 Seçilmiş Serbest Bildiriler
Oturum Başkanı: Zerrin Özgen, Yasemin Bölükbaşı, Hilal Alkış

 

28 EYLÜL 2019 CUMARTESİ
VI. OTURUM
BAŞ BOYUN KANSERLERİ
Oturum Başkanları: Mahmut Özşahin, Ömer Uzel
09:00 – 09:20 Kanıtlar Işığında Baş Boyun Tümörlerinde Reirradyasyon Mustafa Cengiz
09:20 – 09:40 Baş Boyunda Geç Etkiler Açısından Reirradyasyon Candan Demiröz Abakay
09:40 – 09:50 Soru Cevap 
09:50 – 10:10 Örnekler Üzerinden Hedef Hacim, Doz, Plan Önerileri Gözde Yazıcı
10:10 – 10:20 KAHVE MOLASI
VII. OTURUM
AKCİĞER TÜMÖRLERİ VE GASTROİNTESTİNAL TÜMÖRLER
Oturum Başkanları: Esra Kaytan Sağlam, Mert Saynak 
10:20 – 10:40 Kanıtlar Işığında Akciğer Tümörlerinde Reirradyasyon Fazilet Öner Dinçbaş
10:40 – 11:10 Örnekler Üzerinden Hedef Hacim, Doz, Plan Önerileri Naciye Işık
11:10 – 11:30 Kanıtlar Işığında Gastrointestinal Sistem Tümörlerinde Reirradyasyon Deniz Yalman
11:30 – 12:00 Örnekler Üzerinden Hedef Hacim, Doz, Plan Önerileri Selvi Tabak Dinçer
12:00 – 12:30

Türkiye’de Kanser İlacı Üretiminin Dünü, Bugünü, Geleceği
Oturum Başkanları: Beste Atasoy, Faysal Dane
Konuşmacı: Cem Koçak

12:30 – 13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
VIII. Oturum
REİRRADYASYONDA PROTON DENEYİMİ 
Oturum Başkanı: Mahmut Özşahin
13:00 – 13:40 Konuşmacı: Robert Malyapa
13:40 – 13:50 Soru Cevap
IX. OTURUM
PROSTAT KANSERİ VE JİNEKOLOJİK TÜMÖRLER 
Oturum Başkanları: Ferah Yıldız, Uğur Selek
13:50 – 14:10 Kanıtlar Işığında Prostat Kanserinde Reirradyasyon Şefik İğdem
14:10 – 14:40  Örnekler Üzerinden Hedef Hacim, Doz, Plan Önerileri Işık Aslay
14:40 – 15:00 Kanıtlar Işığında Jinekolojik Tümörlerde Reirradyasyon Cem Önal
15:00 – 15:30 Örnekler Üzerinden Hedef Hacim, Doz, Plan Önerileri Güler Yavaş
15:30 – 15:40 KAHVE MOLASI
X. OTURUM
KAPANIŞ KONUŞMASI
Oturum Başkanı: Esra Kaytan Sağlam
15:40 – 16:10 Radyasyon Onkolojisinin Geleceği Yavuz Anacak
16:10 – 16:15 Bir Sonraki Toplantının Duyurusu ve Kapanış