Bildiri Gönderimi

Bildiri gönderim son tarihi 15 Eylül 2019’dur.

Bildiri Gönderme Şartları

Bildirilerin online sisteme girilmesi tek geçerli gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla bildiri gönderilmesi mümkün değildir. Elektronik sistem ilan edilen tarihte kapatılacaktır.

Bildiriler değerlendirilmek için sözel veya poster olmak üzere iki şekilde gönderilebilecektir.

Bildiri Özeti Yazım Kuralları

Sistemde bildiri yazımı için ayrılan alan 3000 karakter ile sınırlandırılmıştır. Sistem bu alana 3000 karakterden daha fazla yazı yazılmasına izin vermeyecektir.

Bildiri göndermede kullanacağınız yazı karakteri sistem tarafından otomatik olarak tüm bildiriler için standart olacak şekilde hazırlanmıştır.

Başlık çalışmanın içeriğini açıklar tarzda olmalıdır. Bildiri özeti başlığında özel anlamı olanlar dışındaki tüm kelimeler büyük harf ile yazılmalıdır. Metin içinde kimyasal simge ve uluslararası birimler dışında kısaltmanın ilk kullanıldığı yerde ardından bir parantez açılarak tam ifadesi yazılmalıdır.

Bildiri amaç, gereç ve yöntem, bulgular ve sonuç kısımlarından oluşmalıdır.

Geri Bildirim: Bildirilerin kabul edilip edilmediği başvuru sırasında kullanılan e-posta adresine bildirilecektir.